Taşeron son dakika haberleri KİT'ler kadroya geçiyor mu 2019 Taşeron ikramiye ödemeleri ne zaman

Taşeron son dakika haberleri araştırılıyor. Gündemde yer edinen Taşeron KİT'ler kadroya geçiyor mu? 2019 Taşeron ikramiye ödemeleri ne zaman? 4/D'liler kadroya geçen Taşeron işçiler yeni yılda zam alacak mı? Milyonlarca kişi tarafından taşeron haberleri an be an takip ediliyor. Taşeron son dakika haberler yeni açıklamalar neler? 696 sayılı KHK taşeron içeriği nedir? Peki taşeron nedir? Taşeron işçiler Aralık ayı itibariyle 4/D statüsüne geçirildiler. Bu taşeron işçilerin kamuya geçiş süreçlerinde, bazı 4/D' li olanlar da 4/B statüsüne dahil edilmişlerdi. Gündeme yansıyan önemli noktalardan biri olan ve taşeron ile kamu işçilerine 2019 yılında iki ikramiye verilmesi konusunda da önemli açıklamalar ve ifadeler yer alıyor. Taşeron ve kamu işçilerinin 2019 yılında hem toplu sözleşme hem de tediye ikramiyesi alacağı belirtiliyor. Taşeron, Fransızca'daki tacheron kelimesinden gelmektedir. Bir taşeron genellikle bir projenin belirli bir görevini yerine getirmek amacıyla genel yükleyici tarafından tutulan firmaya denilmektedir. Örneğin bir inşaat işinde genellikle konutların elektrik donanımı, doğraması yada su tesisatı ayrı ayrı taşeronlara verilmektedir.

Taşeron son dakika haberleri KİT'ler kadroya geçiyor mu 2019 Taşeron ikramiye ödemeleri ne zaman Güncel

Taşeron son dakika haberleri KİT'ler kadroya geçiyor mu 2019 Taşeron ikramiye ödemeleri ne zaman? Taşeron haberleri gündemde yer alıyor. Peki Taşeron son dakika yeni haberler neler? Taşeron İkramiye ödemeleri için tarih belli oldu! Bakın ne kadar ödenecek? Kadroya geçen taşeron işçiler de dahil olmak üzere ilave tediye ödemeleri 7 Aralık'ta yapılacak. Belediye şirketlerinde kadroya geçen işçiler ilave tediye alamayacak. Bir yıl içinde 365 gün çalışan işçilere 52 günlük tediye ödeniyor. 26 günlük tediye ödemeleri yapıldı. Posta'nın haberine göre ilave 26 günlük tediyenin ise Cumhurbaşkanı kararıyla ödenmesi kararlaştırıldı. Dolayısıyla 26 günlük ilave tediyeler de bu yıl ödenecek. Yeni yayımlanan kararname ile KİT'ler ve bağlı ortaklıklarında taşeron olarak çalışan işçilere de kadro yolu açıldı. İşte merak edilen Taşeron son dakika haberleri star.com.tr'de…

TAŞERON SON DAKİKA HABERLERİ

İkramiye ödemeleri için tarih belli oldu!

Kadroya geçen taşeron işçiler de dahil olmak üzere ilave tediye ödemeleri 7 Aralık'ta yapılacak.

Belediye şirketlerinde kadroya geçen işçiler ilave tediye alamayacak. Bir yıl içinde 365 gün çalışan işçilere 52 günlük tediye ödeniyor. 26 günlük tediye ödemeleri yapıldı. Posta'nın haberine göre ilave 26 günlük tediyenin ise Cumhurbaşkanı kararıyla ödenmesi kararlaştırıldı. Dolayısıyla 26 günlük ilave tediyeler de bu yıl ödenecek.

ÖDEME BİN LİRAYI AŞACAK

İkramiyelerin 17 Ağustos'ta ilk taksidi ödendi. 13 günlük tediyeler Kurban Bayramı'ndan önce hesaplara yattı. İlave tediye fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 26 günlük tutarı kadar. İlave tediyelerden SGK primi ve gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. 2.500 TL brüt ücreti olan bir kamu işçisine 13 günlük tediye olarak yüzde 15 vergi diliminde 1.083,29 TL ödenecek.

Kamu İşçileri ve Taşeronlara 2019 Yılında İki İkramiye

Taşeron işçiler Aralık ayı itibariyle 4/D statüsüne geçirildiler. Bu taşeron işçilerin kamuya geçiş süreçlerinde, bazı 4/D' li olanlar da 4/B statüsüne dahil edilmişlerdi. Gündeme yansıyan önemli noktalardan biri olan ve taşeron ile kamu işçilerine 2019 yılında iki ikramiye verilmesi konusunda da önemli açıklamalar ve ifadeler yer alıyor. Taşeron ve kamu işçilerinin 2019 yılında hem toplu sözleşme hem de tediye ikramiyesi alacağı belirtiliyor.

Yüzbinlerce kişi taşerondan kadroya alındı

Toplu sözleşmeler gereği yapılacak olan ikramiyeden doğan hak ve tediye ikramiyesinin de olması nedeniyle 2019 yılında taşeron ve kamu işçileri iki ikramiye birden almış olacaklar. İlgili kanun dahilinde işçilere Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki adımda ikramiyeler sağlanıyor. Bu ikramiyeler 6'şar günlük olmak üzere yılda toplam 10 günlük ücretleri dahilinde ikramiyeler sağlanıyor. Tediye ödemelerinin ilk taksidi ise Ocak ayının ilk günlerinde 13 gün olarak ödeniyor. Geçen yıllarda uygulanan takvim dahilinde süreç hakkında bunları aktarmak mümkün durumda. Tediye ödemelerinin ayın kaçı itibariyle yapılacağını ise Cumhurbaşkanlığı belirliyor.

TEMMUZ'DA KADROLU OLAN TAŞERONUN MAAŞINA YÜZDE 4 ZAM ALDI

Geçen yıl toplanan toplu sözleşme görüşmelerinde karara bağlanan zam oranlarında göre, kamuda görev yapan 200 bin işçi için 'yüzde 3.5 zam ilk 6 aylık enflasyon yüzde 3.5'i aşarsa enflasyon farkı' verildi. İlk 6 aylık enflasyon yüzde 7.27 olursa, yüzde 3.77 enflasyon farkı söz konusu. Kadroya geçerek sürekli işçi olan taşeron işçilere toplu sözleşme kapsamında yüzde 4 zam yapıldı.

TAŞERON KADRODA ARANACAK ŞARTLAR?

Düzenlemenin 8. maddesinin ikinci fıkrasında “Bu maddenin uygulanmasında, kişilerde aranacak şartların tespiti ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin kapsamının belirlenmesi açısından, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 23'üncü maddesi hükümleri esas alınır” demek suretiyle geçen yıl taşeron işçilerinin kadroya geçirilmesindeki şartlara atıf yapılmaktadır. 24 Aralık 2017 tarihinde çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile o dönemde yaklaşık 1 milyon taşeron işçisine kadro verilmişti. KİT'lerde çalışan taşeron işçilerinin kadroya geçirilmesinde de geçerli olacak 696 sayılı KHK'nın 127'nci maddesine göre kişilerde aranacak şartlar şunlardır:

a) 657 sayılı Kanun'un 48'inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak, (yaş ve eğitim şartı yok)

b) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

c) Bu kapsamda çalıştırılmalarına ilişkin olarak açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunmak,

ç) En son çalıştığı idare ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı bu madde ile tanınan haklar karşılığında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmek.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin kapsamının belirlenmesinde de yine 696 sayılı KHK'nın 127'nci maddesi esas alınacaktır. Burada en önemli kriter, ihalenin yaklaşık maliyetinin en az %70'lik kısmının asgari işçilik gideri olmasıdır.

MÜRACAATLAR NASIL YAPILACAK?

186 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın 8'inci maddesinin 7'nci bendinde “Bu madde kapsamında yapılan yerleştirmeler, hizmet türü, unvanı, sayısı vb. bilgileri içerecek şekilde 15 gün içerisinde Bakanlığa bildirilir” denmektedir. Bu çerçevede ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklıkların 15 gün içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'na hizmet türü, unvanı ve sayıları bildirmeleri gerekir. İlgili kararın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih olan 17 Ekim 2018 tarihi dikkate alındığında 15 günlük sürenin, 2 Kasım 2018 tarihinde dolacağı dikkate alınmalıdır. Ancak bu süre kişilerle ilgili değil ilgili teşebbüs ve bağlı ortaklıkların bakanlığa bildirim süresidir.

İlgili kararda teşebbüs ve bağlı ortaklıkların bu maddenin yayımından itibaren yılı içerisinde yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınav yapacağı düzenlenmiştir. Sınava ilişkin usul ve esaslar ile gerekli nitelikleri tespit etmeye, yönetim kurulları yetkili kılınmıştır. Buna göre KİT'ler sadece yazılı, sadece sözlü, sadece uygulamalı sınav yapabileceği gibi hem yazılı hem de sözlü olarak 4 seçenekten herhangi birinden sınav yapabilecektir. Sınavların daha önceki kadroya geçişlerde olduğu gibi kolay olacağını düşünüyorum. Sınavın merkezi olmaması ve kurumlara 4 seçenek verilmesi sınavların kolay geçeceğini göstermektedir. İşçilerin yaptığı işle ilgili basit ve usulen bir sınav olacak. Geçen yıl kadro verilmesinde sınav olacağını duyan bazı yayınevlerinin fırsatçılık yaparak hemen sınava yönelik kitaplar bastırdığını hatırlayalım. Bu nedenle KİT'lerde çalışan taşeron işçileri bu tür kötü niyetli girişimlere karşı uyanık olmalı ve para kaptırmamalı. Düzenlemeye göre bu madde kapsamında oluşacak tereddütleri gidermekte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yetkili olduğu belirtilmiştir.

Taşeron Ne Demek?

Taşeron, Fransızca'daki “tacheron” kelimesinden gelmektedir. Bir taşeron genellikle bir projenin belirli bir görevini yerine getirmek amacıyla genel yükleyici tarafından tutulan firmaya denilmektedir. Örneğin bir inşaat işinde genellikle konutların elektrik donanımı, doğraması yada su tesisatı ayrı ayrı taşeronlara verilmektedir. Başka bir örnek daha verecek olursak günümüzde bazı askeri kurumlar yemek gibi organizasyonları dışarıdan bir firma ile anlaşarak yaparlar. İşte burada firmaya taşeron firma ve bu firmada çalışanlara da taşeron işçi denilir. Taşeron iş yapan firmalarda çalışanlara ise taşeron işçi denilmektedir. Taşeronlar, tali işveren, alt işveren, alt işletici, alt ısmarlanan gibi isimlerle de anılmaktadırlar.

Taşeron işçiler günümüzde artık bir çok iş ve birçok şirket tarafından yardımcı işlerde kullanılmaktadırlar. Taşeron işçilerin bu denli fazla tercih edilmesinin sebebi, asıl iş sahiplerinin yani şirketlerin yanında çalıştırdıkları işçilerin sigorta, sosyal imkanı vb. masraflarından kurtularak üzerindeki yükleri taşeron firmalara atmak istemelerindendir. Şirketler bu şekilde daha fazla kar gütme amacı taşımaktadırlar. Fakat henüz tam olarak tanımı yapılmamış, çalışma şartları iyileştirilmemiş hatta tam olarak oturtulamamış taşeron işçilerin hakları bu gibi durumlarda kenara atılarak haddinden fazla çalıştırılıp emeklerinin karşılığını tam olarak alamamaktadırlar. Nedeni ise oldukça basittir:

Örneğin: Bir şirkette günde 1000 kişilik bir yemek için yemek firmasıyla anlaşılmaktadır. Normalde 1000 kişilik yemeği yapacak kadro 10-15 arası değişmektedir ve minimum asgari ücretten bu kişilerin şirkete maliyeti 13 Binden fazla olmaktadır. Ancak aynı iş taşeron firmaya verilirse daha az insan çalıştırılarak yine aynı işin yapılması hedeflenir. Yani 5-6 çalışan ve 7-8 bin TL gibi masraflarla işin altından kalkılmaya çalışılır. Bu durum firmaların yüksek kar amacıyla taşeron işçilerin haklarını nasıl gasp ettiklerini rahatça gözler önüne sermektedir.

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar

GÜNCEL GALERİLER

GÜNCEL VİDEOLAR

EDİTÖR SEÇİMİ

SON DAKİKA

www.starhaber.tv Çözüm Medya Grup kuruluşudur.

www.starhaber.tv haber sitesinin Star Gazetesi ve Star Televizyonuyla hiç bir ilgisi yoktur.