Sağlık Bakanlığı personel alımı 2018 memur atama işlemi Sağlık Bakanlığı memur alımı yedek adayları başvuru süreci

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2018 memur atama işlemi nasıl yapılacak? Sağlık Bakanlığı memur alımı yedek adayları başvuru süreci nasıl olacak? Yeni Sağlık Bakanlığı memur alımları ne zaman yapılacak? Başvuru şartları nelerdir? 18 bin sağlık personeli alımı ne zaman yapılacak? Sağlık memuru hangi branşlardan alınacak? soruların yanıtları sıklıkla araştırılan konular arasında. Sağlık Bakanlığı 13 bin 702 işçi alımı için geri sayımda sonlara gelindi. Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı en az ilkokul mezunu 5 bin 298 ilkokul mezunu personel alımına yönelik kura çekimi geçtiğimiz günlerde tamamlandığı belirtilmişti. Bu gelişmenin ardından göreve başlama işlemleri merak ediler konular arasında. Konuya dair beklenen açıklama bakanlığın, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (YHGM) tarafından duyuru yapılmıştı. Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere kura usulü ile sürekli işçi alımı göreve başlama işlemleri hakkında duyurular adaylara ilan edildi. Yayınlanan duyuruya göre; göreve başlama işlemlerine ilişkin başvurular 02 Kasım'da başlamıştı. Sağlık Bakanlığı personel alımı göreve başlama işlemleri hakkında detaylar star.com.tr'de.

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2018 memur atama işlemi Sağlık Bakanlığı memur alımı yedek adayları başvuru süreci Güncel

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2018 memur atama işlemi nasıl yapılacak? Sağlık Bakanlığı memur alımı yedek adayları başvuru süreci nasıl olacak? Yeni Sağlık Bakanlığı memur alımları ne zaman yapılacak? Başvuru şartları nelerdir? 18 bin sağlık personeli alımı ne zaman yapılacak? Sağlık memuru hangi branşlardan alınacak? soruların yanıtları sıklıkla araştırılan konular arasında. Sağlık Bakanlığı 13 bin 702 işçi alımı için geri sayımda sonlara gelindi. Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı en az ilkokul mezunu 5 bin 298 ilkokul mezunu personel alımına yönelik kura çekimi geçtiğimiz günlerde tamamlandığı belirtilmişti. Bu gelişmenin ardından göreve başlama işlemleri merak ediler konular arasında. Konuya dair beklenen açıklama bakanlığın, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (YHGM) tarafından duyuru yapılmıştı. Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere kura usulü ile sürekli işçi alımı göreve başlama işlemleri hakkında duyurular adaylara ilan edildi. Yayınlanan duyuruya göre; göreve başlama işlemlerine ilişkin başvurular 02 Kasım'da başlamıştı. Sağlık Bakanlığı personel alımı göreve başlama işlemleri hakkında detaylar star.com.tr'de.

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinin ihtiyacını karşılamak üzere mezuniyet şartı olmadan geçtiğimiz Eylül ayında ilan yayımlanmış ve 5 bin 298 kadrolu sağlık işçisi alımı yapmıştı. Yayımlanan bu ilana yüz binlerce kişi başvuru yaptı. Yoğun şekilde yapılan başvuruların ardından sonuçlar geçtiğimiz 25-26 Ekim günlerinde açıklandı. Açıklanan sonuçların ardından ASIL listede yer alan adaylar 13 Kasım 'a kadar kayıt yaptırdı. Kayıt yapmayan adayların yerine YEDEK adaylar arasından alım da bugünlerde yapılacak.Yedek adayların da yerleştirmelerinin yapılmasının ardından Bakanlık 13 bin 702 yeni işçi alımı için ilana çıkacak.

14 BİNE YAKIN ALIM OLACAK Seçimlerden önceki Bakan Demircan, 2018 yılı sonuna kadar 19 bin sağlık işçisi alımı yapılacağını söylemişti. Bu sayıdan 5 bin 298 'i alındı ve geriye 13 bin 702 alım kaldı. KPSS ŞARTI OLACAK MI? Seçimlerden önce Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada alımların KPSS puanı ile yapılacağını söyledi. Ancak geçtiğimiz gün Resmi Gazete 'de yayımlanan kararda kamuya lise mezunu adaylar arasından yapılacak işçi alımlarında KPSS şartı aranmayacağı şeklinde karar duyuruldu. Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararda, yönetmeliğin yayımlanmasının ardından yayımlanacak ilanlarda bu şartın aranacağına yer verildi. Özetle yeni sağlık işçisi alımında lise mezunlarında KPSS şartı aranmayacak.

İLAN BU SAYFADA OLACAK Sağlık Bakanlığı yeni ilanı, 5298 'lik atamayı tamamladıktan sonra yapacak. Bu da Kasım sonu ya da Aralık ayının ilk günleri demek. Çünkü dönemin Bakanı Ahmet Demircan, toplamda 19 bin işçi alımının yıl sonuna kadar yapılacağını söylemişti.

Söz konusu personel alımına dair Sağlık Bakanlığı'nın duyurusu şöyle; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinin ihtiyacını karşılamak üzere 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında sürekli işçi statüsünde görev yapacak personel alımı kurası 25-26.10.2018 tarihlerinde noter huzurunda çekilmiş, kura sonuçları https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilmiştir. Mezkûr ilan, kura neticesinde yerleşmeye hak kazananlar için tebligat niteliğinde olup, hak sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Bu kapsamda taşra teşkilatına 4857 sayılı Kanun kapsamında sürekli işçi statüsünde yerleşenlerin göreve başlama taleplerini içeren başvuruları İl Sağlık Müdürlüklerince alınacak, göreve başlama işlemleri aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır.

Merkez teşkilatına yerleşmeye hak kazananların ise başvuru evrakını Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Atama Dairesi Başkanlığına aynı usule göre elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede; 1- Göreve başlama işlemlerine ilişkin başvurular; 02/11/2018 - 13/11/2018 tarihleri arasında alınacaktır. Başvurular Ek-1 de istenilen belgelerle birlikte en geç 13/11/2018 tarihi mesai bitimine kadar taşra teşkilatına yerleşen hak sahiplerince; yerleşmeye hak kazandığı İl Sağlık Müdürlüğüne 3 üncü ve 4 üncü maddede belirtilen durumlar hariç şahsen yapılacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Merkez teşkilatına yerleşen hak sahipleri ise Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Atama Dairesi Başkanlığına başvuruda bulunabileceklerdir. 2- 29/10/2016 tarihli ve 29872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 74 üncü maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine “8. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.” alt bendi eklenmiş olup, hak sahiplerinin güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları sonuçlandıktan sonra atamaları yapılacaktır. Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 3- Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir. 4-Halen askerde olmaları sebebiyle göreve başlatılamayacak durumda olanlar, başvuru evrakını birinci derece yakınları aracılığı ile İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edebilecektir. Bu durumdaki hak sahipleri, terhis tarihinden itibaren otuz gün içerisinde dilekçe ve terhis belgesiyle birlikte yakınları aracılığı ile evrakını teslim ettiği İl Sağlık Müdürlüklerine başvurmaları, diğer atama şartlarını taşımaları kaydıyla atamalarına müteakip yerleşmeye hak kazandıkları yerde göreve başlatılacaktır. 5-Hak sahiplerinin atanma şartlarını taşıyıp taşımadıkları, istenen belgeler ve başvuru şartları dikkate alınarak Bakanlığımızca yapılacak incelemeden sonra tespit edilecektir.

6-Atanma şartlarını haiz olduğu tespit edilenler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacak olup bu çerçevede kişinin çalıştığı iş kolu da belirtilmek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na gerekli bildirimler yapılarak göreve başlatılacak, atanma şartlarını haiz olmayan hak sahiplerine gerekçeleri açıkça belirtilmek suretiyle yazılı bilgi verilecektir. 7- Hastalığı nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri ve rapor bitim tarihinden itibaren 4 iş günü içerisinde başvurmaları kaydıyla göreve başlatılabileceklerdir. 8- Doğumla ilgili mazereti nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, doğum raporunu ibraz etmesi kaydıyla analık izin süresi bitimine müteakip 4 iş günü içerisinde başvurmaları kaydıyla göreve başlatılabilecektir. 9- Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlığı altında düzenlenen 9 uncu maddesine göre, Bakanlığımız kadrolarına yerleştirilen hak sahiplerinden gerçeğe aykırı belge verenler, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Bu kişilere mali bir bedel (maaş gibi) ödenmişse, ödenen bedel yasal faiziyle birlikte geri alınacaktır. 10- İl Sağlık Müdürlüklerince alınan başvurular ve eki belgeler yerleşmeye hak kazanan hak sahibinin yerleştiği unvanına ve statülerine (engelli, eski hükümlü, terör mağduru) göre tefrik edilecek olup, eksiksiz bir şekilde 14-19/11/2018 tarihleri arasında İl Sağlık Müdürlüğünce görevlendirilecek memur eliyle Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Diğer Hizmet Sınıfları Atama Dairesi Başkanlığına imza karşılığında teslim edilecektir. 11- Ataması yapılanların tebligat işlemleri için Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki (ADNKS) adresler esas kabul edilecek olup bu adresteki herhangi bir değişim durumunda adresin güncellenmesine ilişkin yükümlülük hak sahibine ait olacaktır. Ayrıca hak sahibi başvuru formuna iletişim bilgilerini de eklemekle yükümlüdür. Bakanlığımız kadrolarına kura neticesinde asil olarak yerleştirmeleri yapılan hak sahiplerinden yukarıda belirtilen süre içinde mazeretsiz olarak başvuru yapmayan veya başvurup da evrakları tekemmül ettiği halde ataması yapılıp mazeretsiz olarak tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde göreve başlamayanlar, yerleştirmeden doğan haklarını kaybedecektir. Bunların yerine asil hak sahiplerinin atama işlemleri tamamlandıktan sonra ilan edilecek usule göre yedek hak sahiplerinden gerekli belgeler istenecek olup boş kalan yerlere yedek hak sahipleri arasından sırasına göre atama yapılacaktır. Bu sebeple belirtilen başvuru tarihleri arasında ikinci bir ilana kadar yedek hak sahiplerinden evrak kabulü yapılmayacaktır.

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar

GÜNCEL GALERİLER

GÜNCEL VİDEOLAR

EDİTÖR SEÇİMİ

SON DAKİKA

www.starhaber.tv Çözüm Medya Grup kuruluşudur.

www.starhaber.tv haber sitesinin Star Gazetesi ve Star Televizyonuyla hiç bir ilgisi yoktur.