KYK personel alımı başvurusu 2018 KYK personel memur alımı başvuruları son gün ne zaman

KYK personel alımı 2018 KYK personel memur alımı başvuruları nasıl yapılır son gün ne zaman? KYK personel alımı başvuru pozisyonları nelerdir? Binlerce memur olmak isteyen adaya müjdeli haber! Kredi ve Yurtlar Kurumu ( KYK ) bünyesine memur personel alımı için geçtiğimiz günlerde alım ilanı yayımlamıştı. Yayımlanan ilana göre başvurularda artık son günlere gelindi. Başvuru şartları ve başvuru bilgileri haberimizin devamında yer almaktadır. Kredi ve Yurtlar Kurumu ( KYK ) bünyesine toplamda 1220 kişilik boş kadrosu ile memur personel alımı yapacağını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Kredi ve Yurtlar Kurumu iki farklı ilan yayımladı ve ilanlara göre, 756 Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alınacak. Diğer bir duyuruya göre ise, farklı pozisyonlarda 449 Sözleşmeli Personel olmak üzere toplamda bin 220 kişilik kadro ile alım yapacak. Söz konusu Kredi ve Yurtlar Kurumu memur alım ilanı 05 Mayıs 2018 tarihinde yayımlanmış olup adaylar başvurularına 09 Mayıs 2018 tarihi itibari ile başlamışlardı. Buna göre hala başvuru yapmamış olan veya başvuru işlemini tamamlamamış olan adaylar için başvurularda son günlere gelindi. Başvurular en geç 18 Mayıs 2018 tarihine kadar saat 23:59 a kadar yapılması gerekmektedir. Başvurular, Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alımı Online Başvuru Sistemi (http://basvuru.gsb.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

KYK personel alımı başvurusu 2018 KYK personel memur alımı başvuruları son gün ne zaman Yaşam

KYK personel alımı son dakika başvuru ekranı yayında! 1200 KYK personel alımı KPSS'li KPSS'siz başvuru şartları! Memur olmak isteyen adaylara müjde! Uzun zamandır alım ilanının yayımlanması beklenen ilanlar arasında yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar kurumu Geçtiğimiz günlerde personel alım ilanı yayımlamıştı. Yayımlanmış olan ilana göre Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesine farklı pozisyonlarda toplamda bin 220 kişilik kadro ile memur alımı gerçekleştirecek. Adaylar başvurularına 09 Mayıs 2018 tarihi itibari ile başlayacak ve başvuru şartlarını taşımaları dahilinde başvuruları kabul edilecek. Bu yönde adayların Kamu Personeli Seçme Sınavından puan almış olmaları ve aranan özel şartları taşımaları gerekmektedir. KYK personel alımı detaylarında neler var? KYK adaylardan tüm pozisyon için genel olarak, 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise mezunlarından KPSSP94, Önlisans mezunlarından KPSSP93 ve Lisans mezunlarından KPSSP3 puan türünden puan almış olmak, Askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak, Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Vatandaşı olmak ve görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak şartları arayacaktır.

KYK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK personel alımı için adaylar başvurularını, 09.05.2018 tarihinden 18.05.2018 tarihi saat 23.59'a kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alımı Online Başvuru Sistemi http://basvuru.gsb.gov.tr üzerinden elektronik ortamda yapacak.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?

KYK memur alımı için adaylar başvurularını, 09.05.2018 tarihinden 18.05.2018 tarihi saat 23.59'a kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alımı Online Başvuru Sistemi http://basvuru.gsb.gov.tr üzerinden elektronik ortamda yapacak.

Başvuru formuna yüklenecek belgeler;

a) Diploma veya mezuniyet belgesi (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için YÖK tarafından denkliği onaylanmış belge),

b)Erkek adaylar için askerlik durumuna ilişkin e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınan Askerlik Durum Belgesi,

c)Vesikalık fotoğraf, son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olacaktır.

d) Destek Personeli (Şoför) sürücü belgesi,

Adaylar başvuru formunda merkez teşkilatı veya taşra teşkilatında görev yapmak istedikleri birimi belirteceklerdir. Her aday sadece bir birim ve pozisyon tercihinde bulunabilecektir.

SÖZLEŞMELİ YURT PERSONELİ SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

İller için belirlenen boş pozisyon sayısına göre 463'ü kadın 293'ü erkek olmak üzere toplam 756 adet Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli sözlü sınavla alınacak. Şartlar;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı

değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak (Askerde olan adaylar da sınava başvurabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı ve bakaya durumunda bulunan adayların sınava başvuruları kabul edilmeyecektir.

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Arşiv Araştırması yapılmış olmak,

e) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almıyor olmak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

f) Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren yurtiçindeki veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki programlarının birinden mezun olmak,

g) 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

YURT PERSONELİ BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NEREYE YAPILACAK?

Adaylar başvurularını, 09.05.2018 tarihinden 18.05.2018 tarihi saat 23:59'a kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alımı Online Başvuru Sistemi (http://basvuru.gsb.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır. Elektronik ortamda başvuru formu doldurulmadan yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru formuna yüklenecek belgeler;

a) Diploma veya mezuniyet belgesi (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için YÖK tarafından denkliği onaylanmış belge),

b)Erkek adaylar için askerlik durumuna ilişkin e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınan Askerlik Durum Belgesi,

c)Vesikalık fotoğraf, son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olacaktır.

Adaylar başvuru formunda görev yapmak istedikleri ili belirteceklerdir. Her aday sadece bir il tercihinde bulunabilecek ve sıralamaya girmesi durumunda başvuruda bulunduğu il için sınava alınacaktır.

Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların, sınav yerleri ve sınav tarihleri 28.05.2018 tarihinde (www.gsb.gov.tr) ve (www.yurtkur.gsb.gov.tr) internet adreslerinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır

YURT YÖNETİMİ PERSONEL ALIMI DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?ead7ceca-aa21-4cb8-8311-544d526369e8

SÖZLEŞMELİ DİYETİSYEN, PSİKOLOG, BÜRO PERSONELİ VE ŞOFÖR BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

10 (on) adet Diyetisyen ve 5 (beş) adet Destek Personeli (Şoför) olmak üzere 15 (on beş) adet, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere

aşağıdaki 162 (yüz altmış iki) adet Diyetisyen, 44 (kırk dört) adet Psikolog, 162 (yüz altmış iki) adet Büro Personeli, 81 (seksen bir) adet Destek Personeli (Şoför) olmak üzere toplam 449 (dört yüz kırk dokuz) sözleşmeli personel alınacak. Şartları;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı

değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak (Askerde olan adaylar da sınava başvurabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı ve bakaya durumunda bulunan adayların sınava başvuruları kabul edilmeyecektir.)

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Arşiv Araştırması yapılmış olmak,

f) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almıyor olmak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

(a) DİYETİSYEN

(i) Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans programından veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki programlarının birinden

mezun olmak,

(ii) 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türü esas alınacaktır.

(b) PSİKOLOG

(i) Psikoloji Lisans programından veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki programlarının birinden mezun olmak,

(ii) 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türü esas alınacaktır.

(c) BÜRO PERSONELİ

(i) Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren yurtiçindeki veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki programlarının birindenmezun olmak,

(i) 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türü esas alınacaktır.

(d) DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)

(i) Lise ve dengi okul mezunu olmak,

(ii) 20 Kasım 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS94 puan türü esas alınacaktır.

(iii) D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, (Eski E sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar da tercihte bulunabileceklerdir.)

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar

GÜNCEL GALERİLER

GÜNCEL VİDEOLAR

EDİTÖR SEÇİMİ

SON DAKİKA

www.starhaber.tv Çözüm Medya Grup kuruluşudur.

www.starhaber.tv haber sitesinin Star Gazetesi ve Star Televizyonuyla hiç bir ilgisi yoktur.