Kadınlarla ilgili iyileştirici politikalar ertelenemez  

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kadın Danışma Konseyi Başkanı Dr. Esra Albayrak, Müslüman ülkelerde kadınların, çoğu zaman mağdur olarak karşımıza çıkması ve yoksulluk, göç, çatışma, sosyoekonomik eşitsizlik, karar alma mekanizmalarında temsilde adaletsizlik gibi konular, kadınlarla ilgili iyileştirici politikaların artık ertelenemeyecek noktaya geldiğinin kanıtı olarak önümüzde durmakta. değerlendirmesini yaptı.

Kadınlarla ilgili iyileştirici politikalar ertelenemez   Yaşam

KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi'ne röportaj veren Albayrak “Kadınların başarılı olduğu bilinen ara buluculuk, çatışma yönetimi gibi alanlarda daha çok rol almaları, inanıyorum ki, uluslararası siyasete de farklı bir kalite kazandıracaktır. Öncelikli meselelerimiz arasında Müslüman kadınların karar alma mekanizmalarındaki temsilinin güçlendirilmesi hususu yer alıyor.”dedi. Esra Albayrak, 14-15 Nisan 2016'da İstanbul'da gerçekleşen 13. İslam Konferansı Zirvesi sonrasında kabul edilen İstanbul Deklarasyonu'ndaki bir maddeyle Müslüman kadınların toplumsal hayata katılımının altının çizildiğini ve kadınların toplumsal katılımını arttırmanın bilhassa kalkınma hedefleri açısından desteklenmesi gerektiğinin belirtildiğini ifade etti.