İKM CTE personel alımı nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı CTE İKM personel alımı başvuru şartları nedir?

İKM CTE personel alımı nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı CTE İKM personel alımı başvuru şartları nedir? Adalet Bakanlığı CTE infaz koruma personel alımı 2018 başvuru sonuçları açıklandı mı? İKM CTE mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İKM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak ve İKM CTE iş başı ne zaman yapılacak? Adayların mülakatlarda kaç puan alması gerekiyor? CTE infaz koruma memuru (Gardiyan) alımı mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Yazılı sınav ne zaman? soruların yanıtları haberimizde. CTE personel alımı için ilan yayınlandı. Adalet Bakanlığı tarafından yeni hizmete açılması planlanan İskilip açık, İslahiye T Tipi kapalı ve açık, Türkoğlu 2 Nolu L Tipi kapalı ile Yalvaç T Tipi apalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumlarına personel alımı yapılacak. CTE başvuru şartlarını taşıyan, ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personelin (kurum birinci müdürleri ile denetimli serbestlik müdür ve müdür yardımcıları hariç) taleplerini 12-18 Ekim 2018 tarihleri arasında Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden göndermeleri gerekiyor. Detaylar star.com.tr'de.

İKM CTE personel alımı nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı CTE İKM personel alımı başvuru şartları nedir? Yaşam

İKM CTE personel alımı nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı CTE İKM personel alımı başvuru şartları nedir? Adalet Bakanlığı CTE infaz koruma personel alımı 2018 başvuru sonuçları açıklandı mı? İKM CTE mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İKM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak ve İKM CTE iş başı ne zaman yapılacak? Adayların mülakatlarda kaç puan alması gerekiyor? CTE infaz koruma memuru (Gardiyan) alımı mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Yazılı sınav ne zaman? soruların yanıtları haberimizde. CTE personel alımı için ilan yayınlandı. Adalet Bakanlığı tarafından yeni hizmete açılması planlanan İskilip açık, İslahiye T Tipi kapalı ve açık, Türkoğlu 2 Nolu L Tipi kapalı ile Yalvaç T Tipi apalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumlarına personel alımı yapılacak. CTE başvuru şartlarını taşıyan, ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personelin (kurum birinci müdürleri ile denetimli serbestlik müdür ve müdür yardımcıları hariç) taleplerini 12-18 Ekim 2018 tarihleri arasında Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden göndermeleri gerekiyor. Detaylar star.com.tr'de.

CTE personel alımı yapacak. Adalet Bakanlığı tarafından yeni hizmete açılacak İskilip (Çorum) Açık, İslahiye (Gaziantep) T Tipi Kapalı ve Açık, Türkoğlu (Kahramanmaraş) 2 Nolu L Tipi Kapalı ile Yalvaç (Isparta) T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumlarının personel ihtiyacının karşılanması amacıyla personel alımı yapılacak. CTE personel alımı ilanını, İskilip (Çorum) Açık, İslahiye (Gaziantep) T Tipi Kapalı ve Açık, Türkoğlu (Kahramanmaraş) 2 Nolu L Tipi Kapalı ile Yalvaç (Isparta) T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumları için verdi. Personel ihtiyacının karşılanması amacıyla ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan bakanlık ve komisyon atamalı personelin (kurum birinci müdürleri ile denetimli serbestlik müdür ve müdür yardımcıları hariç olmak üzere) Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22'inci maddesi gereğince komisyonlar arası naklen atanmaları/yerleştirilmeleri planlanıyor. CTE başvuru şartlarını taşıyan, ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personelin (kurum birinci müdürleri ile denetimli serbestlik müdür ve müdür yardımcıları hariç) taleplerini 12-18 Ekim 2018 tarihleri arasında Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden göndermeleri gerekiyor. Sistem üzerinden gönderilmeyen hiçbir talep dikkate alınmayacak. Başvurular NAS üzerinden alınacak ve değerlendirmeler puana göre atanmak veya yerleştirilmek istenilen kurum ile halen görev yapılan kurumun ihtiyacı da göz önüne alınarak gerçekleştirilecek.

CTE PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI a) Sözleşmeli ve kadrolu personelin (aday memur olup olmadığına bakılmaksızın) 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle görev yapılan adalet komisyonu yetki alanı içerisinde 1 yıllık hizmet süresini doldurmuş olması gerekmektedir. (sözleşmeli pozisyonda geçen süreler hesaba katılacak, askerlik, açıkta ve aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık raporlarının 3 aydan fazlası hesaba katılmayacaktır.) b) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atananlar ile bölge esasına göre atananlar 2 (iki) yıllık hizmet sürelerini doldurmamışlar ise bu kapsamda başvuru yapamayacaklardır. c) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav ve Atama Yönetmeliğinin 33'üncü maddesi gereğince, bölge esasına göre zorunlu atamaya tabi olan infaz ve koruma başmemurlarının, "Kendisinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu ile bağlı ilçelere, nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte en az onbeş yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu il veya ilçenin bağlı olduğu il veya ilçelerine atanamazlar. Ancak nüfusa kayıtlı olduğu ilçe hariç olmak üzere toplam nüfusu bir milyonu aşan yerler bu hükmün dışındadır." hükmü gereğince tercihlerini bu yerlerin dışında yapmaları gerekmektedir. d) Hizmet gereği atananlardan talepte bulunacakların 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle atandığı yerde göreve başladığı tarihten itibaren en az üç yıl görev yapmış olmaları gerekmektedir. (önceki görev yerinin bağlı olduğu merkez ve mülhakatına atanmak isteyenlerde sekiz yıllık çalışma süresinin tamamlanması gerekmektedir.) e) Son görev yerindeki eylemi ile ilgili olarak, son iki yıl içerisinde uyarma veya kınama dışında herhangi bir disiplin cezası almamış olmak (hizmet gereği atananlarda uyarma cezası dışında ceza almamış olmak).

MÜLAKATLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ. İKM Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan söz konusu ilanda 6681 Sözleşmeli infaz ve koruma memuru (İKM) alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bu kapsamda alımlarda mülakatlara kadro sayısının 10 katı kadar adayın çağırılacağı ifade edilmiş ve 66 bin 810 adayın çağırıldığı açıklanmıştı. BÜRO PERSONELİ CTE kapsamında ilana göre 49 büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği) kadrosuna alım yapılacak olan mülakatlara kadronun 20 katı adayın çağırılacağı ifade edilmiş ve 480 kişi çağırılmıştı. TEKNİSYEN SAĞLIK MEMURU 223 sağlık memuru alımında ise kadronun 5 katı adayı için 1115 adayın mülakatlara çağırıldığı açıklanmıştı.

DESTEK PERSONELİ CTE kapsamında 266 destek personeli alımında ise 10 katı aday için 2660 aday mülakata çağırıldı.

AŞÇI 42 aşçı alımında 5 katı aday için 210 aday mülakata çağırıldı. KALORİFERCİ 21 kaloriferci alımına 5 katı aday için 105 kişi mülakata çağırıldı MÜLAKATLAR NE ZAMAN YAPILDI? CTE kapsamında İnfaz ve koruma memuru, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği), teknisyen, diğer sağlık personeli (sağlık memuru), destek personeli (şoför, aşçı ve kaloriferci) mülakatları 10 Eylül 2018 tarihinde başlamıştı. Adayların mülakatlarda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almış olmaları zorunlu. SONUÇLAR BEKLENİYOR CTE kapsamında kadrolara göre mülakatlar yapıldı. 7 bin 467 personel alımı için mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilirken konuyla alakalı olarak resmi bir açıklama yapılmadı.

CTE PERSONEL ALIMI GENEL İLKELER a) Aile bütünlüğünün bozulmaması için eşlerden her ikisinin de aynı kuruma tercihte bulunmaları, birlikte talepte bulunmaları halinde her ikisinin de bu kapsamda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. b) Eşlerden yalnızca birinin talepte bulunması ve atamasının/yerleştirilmesinin yapılması halinde diğer eşin mazeret kararnamesi kapsamında ataması/yerleştirilmesi yapılmayacaktır. Atanan eşin de bulunduğu kurumda 2 (iki) yıl çalışma zorunluluğu bulunduğundan 2 (iki) yıl süreyle başka yere atanma talebinin kabul edilmeyeceği bilinmelidir. c) Söz konusu ceza infaz kurumlarına sınırlı sayıda bayan personelin ataması/yerleştirilmesi yapılacağından tercih aşamasında bayan personelin bu hususu göz önünde bulundurması gerekmektedir. d) Yukarıda adı geçen kurumlara ihtiyaçtan fazla talep olması halinde talepte bulunanların hizmet puanı ve görev yaptığı kurumun personel ihtiyacı göz önüne alınarak başvuruları değerlendirilecektir. e) Sistem üzerinden sadece yukarıda belirtilen ceza infaz kurumları tercih edilebilecektir. Ancak İslahiye (Gaziantep) T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Yalvaç (Isparta) T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu henüz UYAP sistemine tanımlanmadığından İslahiye (Gaziantep) T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunu tercih edeceklerin İslahiye A2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu seçmeleri, Yalvaç (Isparta) T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunu tercih edeceklerin ise Yalvaç B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu seçmeleri gerekmektedir. Belirtilen yerlere atamaları/yerleştirilmeleri yapılan personelin söz konusu ceza infaz kurumları hizmete açıldığında kadroları/pozisyonları bu yer ceza infaz kurumlarına aktarılacaktır. f) İskilip (Çorum) Açık, İslahiye (Gaziantep) T Tipi Kapalı ve Açık, Türkoğlu (Kahramanmaraş) 2 Nolu L Tipi Kapalı ile Yalvaç (Isparta) T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumları haricinde başka bir yer talep edenlerin talepleri dikkate alınmayacaktır. g) Ayrıca, belirtilen ceza infaz kurumlarının bağlı olduğu yetki alanı içerisindeki kurumlarda görev yapan personel komisyon içi olarak bu yer ceza infaz kurumlarını tercih edemeyeceklerdir. h) Sistem üzerinden en fazla dört tercih yapılabilecektir. Tercihlerde dört yer belirtme mecburiyeti bulunmamaktadır. ı) Naklen atanma/yerleştirilme başvuru şartlarını taşımadığı halde talebini NAS üzerinden mazeret seçerek gönderenlerin talepleri dikkate alınmayacağı gibi ilgililerin taleplerine cevap da verilmeyecektir. i) Tercihler başvuru süresinin son gününe kadar silinebilecek ve istenildiği takdirde yeniden talepte bulunulabilecektir. Ancak, başvuru süresi bittikten sonra tercihlerden vazgeçilemeyecek ve atamalar gerçekleştikten sonra atama işleminden feragat talepleri kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bu itibarla tercihlerin özenli bir biçimde yapılması ve sisteme işlenmesi önem arz etmektedir. j) Hizmete açılan ceza infaz kurumlarına atamaları/yerleştirmeleri yapılan personelin kurumlarından ayrılışları atama tebligatını müteakiben yapılacaktır. Henüz hizmete açılmayan ceza infaz kurumlarına atamaları/yerleştirmeleri yapılan personelin ayrılışları söz konusu kurumların faaliyete geçtikleri tarihte yapılacaktır.

CTE SÖZLÜ SINAV SORULARI NASIL OLUR?

# Mahkeme çeşitlerini sayınız

# Cezaevi tiplerini sayınız.

# Atatürk'in katıldığı savaşları sayınız.

# İkinci Dünya savaşının taihi ve sonuçları nelerdir?

# Atatürk ilkelerini sayınız ve birini açıklayınız.

# Son dört Cumhurbaşkanımızı sayınız.

# İKM görevleri nelerdir?

# Kongre ve genelgeler

# İnfaz koruma memuru sicil amiri kimdir?

# Şapka kanunu nerde ve hangi tarihte kabul edildi.

# Kapalı cezaevinin tanımı

# Cezanın ilkelerini sayınız

# Denetimli serbestlik nedir?

# TBMM'deki vekil sayısı ve seçimler kaç yılda bir yapılır.

# Başkentler.(!)

# Mahkeme çeşitlerini sayınız.

# Danıştay, Sayıştay ve Yargıtayın görevleri nelerdir?

# Anayasa mahkemesinin görevleri nelerdir?

# Yasama yürütme ve yargı yetkisi kimdedir?

# NATO nezaman kuruldu ve Türkiye NATO'ya ne zaman üye oldu

# Türkiye Cumhuriyetinin Temel ilkelerini sayınız.

# Matbaayı kim ne zaman buldu?

# Cumhuriyet rejimine karşı ilk ayaklanmayı söyleyiniz.

# Anayasamızın ilk üç maddesi nedir?

# Milletvekili seçilme yaşı kaçtır?

# Lozan antlaşmasının tarihi ve heyet başkanı?

# New York Borsasında işlem gören ilk türk şirketi söyleyiniz.

# Cumhurbaşkanlığı forsundaki yıldızlar neyi ifade eder?

# Mimar Sinan'ın eserleri nelerdir?

# Memurun görevden atılma nedenleri nelerdir?

# Cumhuriyet dönemi yazar ve şairlerini sayınız.

# Dünyanın en derin çukurunun adı nedir?

# Türk ceza kanunu açıkla.

# Ceza evlerinde en yetkili kişi kimdir?

# Kayyumun tanımı?

# Halifelik ve saktanatın kaldırılma tarihleri?

# Bakanlıkları sayınız.

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar

GÜNCEL GALERİLER

GÜNCEL VİDEOLAR

EDİTÖR SEÇİMİ

SON DAKİKA

www.starhaber.tv Çözüm Medya Grup kuruluşudur.

www.starhaber.tv haber sitesinin Star Gazetesi ve Star Televizyonuyla hiç bir ilgisi yoktur.