Değişim başlıyor

Türkiye’ye yönelik kur saldırısı sonrası başlayan ‘dengeleme süreci’, ‘Yeni Ekonomi Programı’yla yeni bir faza geçiyor. Bakan Albayrak’ın ‘Değişim başlıyor’ temasıyla açıkladığı 3 yıllık program her yıl yüzde 5 büyüme öngörüyor.

Reklam
Değişim başlıyor
01 Ekim 2019 - 08:12
Reklam
Reklam

Geçtiğimiz yaz yaşanan sert kur atağı sonrası başlayan ‘dengeleme süreci’ yeni bir boyuta taşınıyor. Ekonomide gelecek 3 yılın yol haritası niteliği taşıyan ‘Yeni Ekonomi Programı’nı (YEP) açıklayan Bakan Albayrak, bu yılki programın ana temasını ‘Değişim Başlıyor’ olarak açıkladı. Düzenlediği basın toplantısıyla 2020-2022 dönemini kapsayan YEP’i açıklayan Albayrak “Yeni Ekonomi Programı’yla birlikte değişim başlıyor” dedi. 
BÜYÜME (%)

YÜZDE 5 BÜYÜME
“Oluşturulmak istenen panik havasını dağıttıktan sonra yeniden kolları sıvıyoruz” diyen Albayrak’ın verdiği bilgiye göre enflasyon 2020 için yüzde 8.5, 2021 için yüzde 6, 2022 için yüzde 4.9 olacak.
Büyümenin bu yılın sonunda yüzde 0.5 olarak görörüldüğü programa göre Türkiye 2020-2022 aralığında ise 3 yıl boyunca her yıl yüzde 5 büyüyecek. ‘Kamuda disiplin’ öngören programa göre kişi başına gelir 3 yılın sonunda 2020’de 1.441 dolar artacak. Yılı yüzde 12 enflasyon ve yüzde 0.5 büyüme ile kapatmayı hedeflediklerini bildiren Albayrak “Yaşanan kur ataklarının ardından büyük bir resesyon ve ‘Türkiye küçülecek’ beklentilerine rağmen kuvvetle muhtemel yıl sonunu pozitif büyümeyle kapatmaya hazırlanıyoruz” dedi. 
ENFLASYON (%)

HAL YASASI ÇIKACAK
Albayrak 2020’de ise yüzde 5’lik büyüme yakalamayı ve program süresince bunu sürdürmeyi hedeflediklerini bildirdi.
Enflasyonu ise yüzde 5’in altına indirmenin temel hedef olduğunu belirten Albayrak gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında gıda üretimini artırmak için sulama yatırımları yapılacağını, sebze-meyve fiyatlarında dönemsel dalgalanmaların önlenmesi amacıyla sera yatırımlarının teşvik edileceğini ifade ederek, Hal Yasası ve Perakende Yasası’nı en kısa sürede hayata geçirmeye çalışacaklarını anlattı. 
CARİ FAZLA VERECEĞİZ
Dengelenme döneminin en başarılı alanlarının başında cari denge konusunun geldiğine işaret eden Albayrak “Bu alan önümüzdeki dönem politikalarımızın en öncelikli meselesi olmaya devam edecek. 2019 yılı için cari açığın milli gelire oranında yüzde 3.3’lük hedef koymuştuk. Yıllık bazda Cumhuriyet tarihinin cari fazla rekorunu kırdık. Az rastlanır bir başarı ortaya koyarak yılı da cari açık değil, inşallah cari fazla vererek kapatacağız. Bu çerçevede 2020 yılı için cari açıkta milli gelire oranla yüzde 1.2’lik bir seviye hedefliyoruz” dedi.
HEDEFİMİZ ÜST LİG
Bakan Albayrak sözlerini şöyle tamamladı: “Yeni bir dönem başlıyor. Dengelenme dönemi kazanımlarını koruyacağız ve bir süre daha bu süreci sürdürdükten sonra değişim sürecine başlayarak programımızı 2020 içinde ikinci faza taşıyacağız. Türkiye yeni bir ekonomik modele geçiyor bu programın ruhunda. Bir üst lige çıkmak istiyorsak tüm paydaşlar olarak değişmek zorundayız.Yeni bir başarı hikayesini yeni YEP’le birlikte gerçekleştireceğiz.”

Yeni doğan her çocuğa bankada hesap açılacak
• ‘Vatandaşın Kumbara Hesabı’ uygulaması ile her yeni doğan çocuğa bir banka hesabı açılacak. böylece finansal sisteme katılım ve tasarruf erken yaşta teşvik edilecek.
• Tamamlayıcı emeklilik sistemi, tarafların mutabakat ile kurulacak.
• Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kurulacak.
• Katılım finans şirketlerinin yaygınlaştırılması için yeni iş modeli uygulamasına dönük düzenlemeler yapılacak.
• Borsa İstanbul’da döviz piyasası kurulacak ve dolarizasyonun azaltılmasına dönükt ilave tedbirler alınacak.
• Yerli rating şirketi kurulacak.
• İhtiyaç duyması halinde bankaların mali yapısı güçlendirilecek.
• Program süresince, vergi alacaklarına ilişkin yapılandırmaya gidilmeyecek
• Kamuda kadro ve pozisyonların iş tanımları yapılacak, çalışanların yetkinlikleri belirlenecek, norm kadro çalışmaları gerçekleştirilecek, iş tanımı ve yetkinlikler dikkate alınarak norm fazlası personelin yeniden yerleştirilmesi yapılacak.
• Vergi incelemelerinde Taşınmaz Değerleme Sistemi kurularak gayrimenkul envanteri tamamlanacak
• Kamu taşıtlarının tedarikinde, kullanımında ve tasfiyesinde etkinlik ve verimliliği artıracak politikaların yürütülmesine imkan tanıyacak ‘Kamu Taşıt Filo Yönetim Sistemi’ kurulacak.
• Programdaki politika tedbirleri kapsamında yürürlükteki serbest ticaret anlaşmaları (STA) gözden geçirilecek ve makroekonomik hedefleri destekleyici yeni anlaşmalar oluşturulacak.    
• Etkin yönetişim modeline sahip endüstri ve teknoloji bölgeleri kurulacak.      
• Uluslararası ticaretin kolaylaştırılması, gümrük işlemlerinin hızlandırılması, kaçakçılığın ve kaçakçılıktan kaynaklanan gelir kaybının engellenmesi için gümrük bilgi sistemleri, büyük veri analizi ve ileri analitik yetkinlikleri de içerecek şekilde güçlendirilecek.      
• Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesine yönelik çalışmalar tamamlanacak.     
• Sağlık turizminin geliştirilmesi için projeler hayata geçirilecek.
• Kültür ve sanat endüstrileri güçlendirilerek ülke önemli bir film çekim merkezi haline getirilecek.      
ÖNCELİK MALİ DİSİPLİN
Vergide adalet kamuda tasarruf
Bakan Albayrak’ın açıkladığı yeni program güçlü bir vergi reformu ve kamuda güçlü bir mali disiplin ve tasarruf da öngörüyor. Albayrak “Vergi adaleti sağlayacak, çok kazanandan çok, az kazanandan daha az vergi alınmasının önünü açacak ve gelirleri artıracak, uluslararası uygulamaları örnek alan bir vergi reformuyla ilgi adımları atmaya başlıyoruz. Ayrıca kamuda giderleri azaltmaya yönelik güçlü bir politika setini uygulayacağız. KİT’leri verimlilikleri artacak, kamu maliyesine yükleri azalacak şekilde yapılandırıyoruz” dedi. Lüks tüketim mallarının ithalatına yönelik tedbirlerin 2020’de devam edeceğini, ithal ara malların üretimine yönelik çalışmaların yoğun şekilde süreceğini anlatan Albayrak, İVME Paketi ile başlatılan ihracatı ve yerlileştirmeyi destekleyen ölçülü ve sektör odaklı kredi politikasının 2020’de çok daha genişleyerek ve artarak devam edeceğini bildirdi. Berat Albayrak, mali açıdan sürdürülebilirliği sağlamak ve kamu maliyesine olan yükü azaltmak amacıyla Sosyal Güvenlik Sistemi’nin aktüeryal dengesini güçlendirici politikaları sosyal adaleti gözeterek hayata geçireceklerini ifade etti.      
Dolarizasyona karşı tedbir yolda
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı (YEP) döneminde alınacak bazı önlemleri ve hedefleri şöyle anlattı: 
• Kredi kanallarının açılmasını sağlayacağız. 
• Dolarizasyona karşı bir tedbir setini devreye alacağız.
• Varlık Fonu, petrokimya, madencilik ve yerli kaynağa dönük enerji üretimi alanları başta olmak üzere özel sektör iş birliklerinde sabit sermaye yatırımlarında daha etkin rol oynayacak.
• Sanayide kapasiteyi artıracak, maliyetleri düşürecek, rekabet potansiyeli kazandıracak Ulusal Verimlilik Planı’nı devreye alacağız.
• İstanbul Finans Merkezi 2021’in sonuna doğru devreye alınacak.
İŞSİZLİK ORANI (%)

3.2 milyon kişiye iş imkanı
Albayrak’ın verdiği bilgiye göre işsizlik 2022’de tek haneye inecek. 3 yılda ise 3.2 milyon kişiye iş imkanı sağlanacak. İşsizlik oranı hedefleri bu yıl için yüzde 12.9, 2020 için yüzde 11.8, 2021 için yüzde 10.6, 2022 için yüzde 9.8 olarak belirlendi. “Ekonomik aktivitedeki toparlanma ile iş gücüne katılım ve istihdam oranlarında iyileşmeyi göreceğiz” diyen Albayrak bu konuda şunları söyledi: “Program dönemi boyunca istihdamdaki kişi sayısının yıllık ortalama 1 milyon 66 bin kişi artarak işsizlik oranının kademeli gerilemesi sağlanacak. İstihdam teşviklerinin etki analizleri yapılarak,  teşviklerin ihtiyaçlara göre yeniden tasarlanmasını sağlayacağız.”
Ekonomide güçlü büyüme dönemi başlayacak
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Planlanan adımların ekonomide bir sıçrama tahtası işlevi göreceğini, böylece güçlü ve istikrarlı büyüme sürecine geçiş sağlayacağını düşünüyoruz. YEP’te sorunlar doğru tespit ve teşhis edilerek, gerçekçi tedbirler ortaya konulmuş.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle: Türkiye ekonomisinin sahip olduğu güçlü bağışıklık sistemi ve ekonomi yönetiminin etkin, isabetli tedbirleri ile 2 yıl süreceği öngörülen dengeleme-disiplin döneminin bir yılda tamamlanması ve ekonomide değişimin başlaması çok önemli. 
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: 2020 ve sonrası için yüzde 5 gibi güçlü bir büyüme hedefimiz var. Bunu çok önemsiyoruz. Böylece ekonomide güçlü büyüme dönemi başlayacak. Kredi kanallarının açılması için alınan tedbirlerin etkisini daha güçlü hissedeceğiz. 
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan: Üç yıllık programın en önemli tarafı, sanayiciler olarak her zaman savuna geldiğimiz finansal istikrarın temelini oluşturan enflasyonla mücadele ve orta vadede tek haneli rakamın hedeflenmesidir.    

Reklam

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum