BDDK memur alımı başvuru şartları nedir 2018 BDDK bankacılık uzman yardımcısı başvuru işlemi nasıl yapılır

BDDK personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? 2018 BDDK 150 memur alımı başvuru şartları nedir? BDDK bankacılık uzman yardımcısı başvuru işlemi nasıl yapılır? BDDK kamu personeli alımı ilanı sınav tarihi ne zaman? soruların yanıtları merak konusu oldu. 2018 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK 150 Memur alımı gerçekleştireceğini duyurdu. BDDK memur alımı şartları ve ilan metni haberimizin detayında yer almaktadır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK 150 memur alımı yapacak. BDDK tarafından 9 Kasım 2018 Cuma günü yani bugün yayınlanan memur alımı ilanına göre; BDDK uzman yardımcısı unvanlarında meslek personeli alımı gerçekleştireceğini duyurdu. BDDK memur alımı kapsamında yayımlanan kamu personeli alımı ilanına göre; bankalar yeminli murakıp yardımcısı 50 memur, bankacılık uzman yardımcısı 80 memur, BDDK uzman yardımcısı 20 memur alımı gerçekleştirilecek. İlan da alımı gerçekleştirilecek olan 150 memur sayısının Açıktan atama izni verilen kadro sayısı olduğu belirtildi. BDDK personel alımı başvuru işlemi ve şartları ile ilgili detaylar star.com.tr'de.

BDDK memur alımı başvuru şartları nedir 2018 BDDK bankacılık uzman yardımcısı başvuru işlemi nasıl yapılır Güncel

BDDK personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? 2018 BDDK 150 memur alımı başvuru şartları nedir? BDDK bankacılık uzman yardımcısı başvuru işlemi nasıl yapılır? BDDK kamu personeli alımı ilanı sınav tarihi ne zaman? soruların yanıtları merak konusu oldu. 2018 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK 150 Memur alımı gerçekleştireceğini duyurdu. BDDK memur alımı şartları ve ilan metni haberimizin detayında yer almaktadır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK 150 memur alımı yapacak. BDDK tarafından 9 Kasım 2018 Cuma günü yani bugün yayınlanan memur alımı ilanına göre; BDDK uzman yardımcısı unvanlarında meslek personeli alımı gerçekleştireceğini duyurdu. BDDK memur alımı kapsamında yayımlanan kamu personeli alımı ilanına göre; bankalar yeminli murakıp yardımcısı 50 memur, bankacılık uzman yardımcısı 80 memur, BDDK uzman yardımcısı 20 memur alımı gerçekleştirilecek. İlan da alımı gerçekleştirilecek olan 150 memur sayısının Açıktan atama izni verilen kadro sayısı olduğu belirtildi. BDDK personel alımı başvuru işlemi ve şartları ile ilgili detaylar star.com.tr'de.

BDDK 150 memur alımı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı sınav ile gerçekleştirilecek. İstanbul'da yapılacak olan sınav bankacılık uzman yardımcısı ve BDDK uzman yardımcısı kadroları için 22 Aralık 2018 Cumartesi günü, bankalar yeminli murakıp yardımcısı kadrosu için 22 - 23 Aralık 2018 Cumartesi - Pazar günlerinde sabah ve öğleden sonra şeklinde 2 oturum olarak gerçekleşecek.

BDDK 150 MEMUR ALIMI ÖZEL ŞARTLARI;

Bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (Bankacılık Alanı) kadrolarına başvuracak olan adayların, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme gibi fakültelere bağlı bölümlerden veya bankacılık, bankacılık ve finans, istatistik, endüstri mühendisliği gibi bölümlerden mezun olması gerekiyor.

Hukuk Alanı bankacılık uzman yardımcısı kadrosuna başvuracak olan adayların hukuk bölümünden, Bilişim alanı bankacılık uzman yardımcısı kadrosuna başvuracak olan adayların ise bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği, fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar bölümlerinden mezuniyeti gerekiyor.BDDK uzman yardımcısı kadrosuna başvuracak olan adayların hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri, istatistik ve endüstri mühendisliği bölümünden mezun olması gerekiyor.

Adayların 2017 ve 2018 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS'ye girmiş olması ve ilgili puan türlerinden belirtilen asgari KPSS puanını almış olmaları gerekiyor. PUAN türleri ise Bankalar yeminli murakıp yardımcısı için en az 80 puan, Bankacılık uzman yardımcısı ve BDDK uzman yardımcısı için en az 75 puan, olarak belirtildi.

BDDK memur alımı sınav başvuruları 15 Kasım 2018 tarihinde başlayacak ve 26 Kasım 2018 tarihinde sona erecek. Sınav ve memur alımı ile ilgili tüm detaylara aşağıda bulunan ilan metninden erişebilirsiniz.

GEÇTİĞİMİZ YIL YAPILAN BDDK MEMUR ALIMLARI

I. GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI:

A) GeneI Şartlar:

1) Türk Vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

4) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer verilen şartları taşımak.

7) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 26 ncı maddesi hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.

8) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumu bulunmamak.

B) Özel Şartlar: 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış olup giriş sınavına başvuruda bulunacak adaylarda, unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilen şartlar aranır.

Unvan

Kadro

Sayısı

Görev

Yeri

Öğrenim Şartı

(Bu bölümde sayılan bölüm, program ve alan isimleri KPSS kılavuzu dikkate alınarak belirlenmiştir.)

KPSS

Puan

Türü

KPSS

Taban

Puanı

Sözlü Sınava Çağrılabilecek Aday Sayısı (*)

İstatistikçi

2

İstanbul

Lisans

İstatistik bölümünden veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki bölümlerden mezun olmak

KPSSP3

80

10

Mühendis

1

İstanbul

Lisans

İnşaat mühendisliği bölümünden veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki bölümlerden mezun olmak

KPSSP3

80

5

Unvan

Kadro

Sayısı

Görev

Yeri

Öğrenim Şartı

(Bu bölümde sayılan bölüm, program ve alan isimleri KPSS kılavuzu dikkate alınarak belirlenmiştir.)

KPSS

Puan

Türü

KPSS

Taban

Puanı

Sözlü Sınava Çağrılabilecek Aday Sayısı (*)

Hemşire

1

İstanbul

Ön Lisans

Hemşirelik ön lisans programından mezun olmak

KPSSP93

70

5

Memur

12

İstanbul

Lisans

Siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakültelerine bağlı bölümlerden veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki bölümlerden mezun olmak

KPSSP3

80

60

Memur

2

İstanbul

Lisans

İletişim fakültelerine bağlı bölümlerden veya bunlara denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak

KPSSP3

80

10

Arşiv

Memuru

2

İstanbul

Lisans

Bilgi ve belge yönetimi, dokümantasyon ve enformasyon veya arşivcilik bölümlerinden veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki bölümlerden mezun olmak

KPSSP3

80

10

Sekreter

9

İstanbul

Ön Lisans

Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi bölümlerinden birinden mezun olmak

KPSSP93

80

45

Memur

1

İstanbul

Ön Lisans

Adalet, adalet meslek eğitimi, adalet meslek yüksekokulu bölümlerinden birinden mezun olmak

KPSSP93

70

5

Teknisyen

1

İstanbul

Lise ve dengi meslek okulu

Tesisat Teknolojisi ve iklimlendirme alanı kapsamında yer alan iklimlendirme sistemleri, soğutma sistemleri veya yapı tesisat sistemleri dallarının birinden mezun olmak.

KPSSP94

70

5

1

İstanbul

Lise ve dengi meslek okulu

Elektrik-elektronik teknolojisi alanı kapsamında yer alan elektrik tesisatları ve pano montörlüğü, elektronik, Görüntü ve ses sistemleri, haberleşme sistemleri veya büro makinaları teknik servisi dallarının birinden mezun olmak.

KPSSP94

70

5

(*) Aday sayısı, KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle yapılacak sıralama sonucunda belirlenecek olup son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.

adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.

Giriş sınavına, kamu kurum veya kuruluşlarında çalışmakta olan Devlet memurları ile 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3, KPSSP93 veya KPSSP94 puanıyla merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar

(Ataması yapılanlar veya yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayanlar) başvuruda bulunamayacaktır. Bu şekilde başvuruda bulunduğu tespit edilen adayların başvurularına ilişkin herhangi bir işlem tesis edilmeyecektir.

II. SINAV BAŞVURUSU:

Başvurular, Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) on-line erişim suretiyle ulaşılabilecek "Başvuru Formu"nun eksiksiz ve doğru olarak doldurulması suretiyle yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvurular, 06.12.2017 tarihi saat 14.00'da başlayıp 14.12.2017 tarihi saat 16.00'da sona erecektir.

Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sözlü sınavın yapılacağı yer ve sınav tarihleri Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) duyurulacaktır. Bu duyuru tebligat hükmünde olup ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) ilan edilecek olup bu ilan da tebligat hükmündedir.

III. SINAV KONULARI VE SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Sözlü sınav adayların;

a) Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü (20 puan),

c) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),

ç) Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),

d) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

yönlerinden değerlendirilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden verilecek puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekir.

IV. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMA İŞLEMLERİ

Sözlü sınav başarı puanı en yüksek adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar asil aday listesi, Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) ilan edilir. Ayrıca, Kurum tarafından ihtiyaç duyulması halinde, atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday belirlenerek ilan edilebilir. Bu ilanlar tebligat hükmündedir.

Asil listede yer alan adaylardan, atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde Kurum tarafından istenilen belgeler ile birlikte geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz.

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden feragat edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, ilan edilmesi halinde yedek listedeki adaylardan, başarı sırasına göre ve sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde atama yapılabilecektir.

IV. SINAVA İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR:

Sınav sonuçlarına, ilanın yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde Kurumumuz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına hitaplı bir dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar incelenir ve karara bağlanıp sonuç ilgiliye beyan etmiş olduğu iletişim adreslerinin herhangi biri üzerinden bildirilir.

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun resmi internet sitesinden veya gerek görülmesi halinde ilgililerin iletişim adreslerinin herhangi biri üzerinden duyurulacaktır.

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU (Adres: Büyükdere Cad. No:106 Şerbetçi İş Merkezi Esentepe Şişli/İSTANBUL)

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar

GÜNCEL GALERİLER

GÜNCEL VİDEOLAR

EDİTÖR SEÇİMİ

SON DAKİKA

www.starhaber.tv Çözüm Medya Grup kuruluşudur.

www.starhaber.tv haber sitesinin Star Gazetesi ve Star Televizyonuyla hiç bir ilgisi yoktur.